Välkommen till Knattebys föräldraförening rf!

Föräldraföreningen arbetar för att erbjuda barnen på Knatteby daghem i S:t Karins en guldkant; för att ordna utflykter och för att bidra med material till daghemmet. Föräldraföreningen fungerar även som samarbetsforum föräldrar emellan och mellan föräldrar och daghemspersonal. 

Kommande häldelser informeras på anslagstavlan på dagiset samt på facebook. Är du inte med på facebook får man gärna kontakta styrelsen för mera information!

Vi önskar att alla familjer vill vara med och stöda arbetet. Det senaste medlemsbrevet, med information om föreningen och medlemsavgiften, hittar du här.

Att vara med i föräldraföreningens styrelse ger dig en fin möjlighet att umgås med andra föräldrarna, bolla med nya innovativa idéer och inverka det hurdant verksamhet föräldraföreningen ordnar! Med i styrelsen slipper du i samband med föreningens årsmöte på hösten men alla styrelsemöten är öppna för föräldrarna. Är du intresserad av verksamheten så är det bara att komma med på nästa möte!

 

 

Alla föräldrarna är välkomna med på Facebook gruppen: 

Knattebys föräldrar/S:t Karins