Kontakta oss!

Styrelsens ordförande:

Johanna Ölander   

johanna.olander17@gmail.com 

0400 969 144

Övriga styrelsen:

Sekreterare och och webbansvarig :

Hanna Mikkonen-Engman    

hanna.mikkonenengman@gmail.com

 

Viceordförande :

Jesper Alm  

jesper.g.alm@gmail.com

 

Kassör:                                 

Hans Snabb   

hans.snabb@turku.fi